PROIZVODNJA VREĆICA ZA
USISIVAČE I PAPIRNE AMBALAŽE

Pribava bb
75320 Gračanica
Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 (0)61 738 785
+387 (0)63 735 296
Tel./fax: +387 (0)35 715 242

e-mail: info@saalpak.com
Web: www.saalpak.com